Bedre Helse

Ved bruk av noninvasivt blæreskannere reduseres antallet urinveisinfeksjoner, synliggjør post-operative retensjoner og forhindrer overdistensjon av blæren

Les mer

Bedre trygghet

Bevarer pasientenes intimsfære, understøtter blæregjenopptrening med klinisk data.

Les mer

Spar Ressurser

Reduserer kostnader generelt. Minimerer unødig bruk av kateter, og reduser tidsforbruk ved å unngå unødig kateterisering.

Les Mer

VitaScan LT - Blæreskanner

VitaScan LT er en non-invasiv tredimensjonal ultralyd som gjør det mulig å måle blærevolum. VitaScan LT er godt egnet redskap i diagnostikk av urinveisplager som inkontinens, retensjon og resturin. For mer information se www.vitacon.com